Spłata zwykłym przelewem jest zawsze darmowa. W przypadku spłaty BLIKiem lub szybkim przelewem online, może być naliczona opłata operatora płatności. 

W przypadku opóźnień w spłacie większych niż 30 dni po terminie możemy naliczyć odsetki za zwłokę (11,2% w skali roku )