Jeżeli spłacisz transakcję w ciągu 30 dni, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.