Nie ma żadnych miesięcznych opłat i abonamentów. Nie korzystasz z PayPo - nic nie płacisz. Nie ma też żadnych kar umownych.


Korzystanie z PayPo przy spłacie do 30 dni jest bezpłatne.  Po tym czasie płatność można rozłożyć na 4 nisko oprocentowane raty.