Przy wyborze metody odroczonej płatności PayPo ma Pani 30 dni na zwrot lub opłacenie zamówienia bez opłat dodatkowych.
Po tym okresie płatność zostaje rozłożona na 4 wygodne raty, termin spłaty pierwszej raty przypada na 31 dzień od transakcji, a każdej kolejnej po kolejnym miesiącu.
Koszty rozłożenia płatności na raty zależne są od wartości transakcji.
Informacje o wysokości opłat dodatkowych i odsetek są podane przed finalizacją zamówienia oraz we wiadomości mailowej wysłanej przez system po dokończeniu płatności.